Studievereniging BSKA

Click here to edit subtitle

Kascommissie

De kascommissie is opgezet ter controle van de penningmeester. Dit zorgt voor transparantie tegenover de leden. De kascommissie controleert de financiĆ«le positie van BSKA en waakt hierover. De begroting is ook ten aller tijde opvraagbaar door ieder lid. De begroting wordt gepresenteerd tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering in oktober en dient te worden goedgekeurd door de leden. Op de laatste Algemene Ledenvergadering van het studiejaar legt de penningmeester verantwoording af over al zijn uitgaven en deze moeten dan ook worden goedgekeurd door de leden.


Wij streven naar een zo open mogelijke cultuur binnen de vereniging, wij zijn van dit mening dat dit alleen kan worden gerealiseerd bij volledige transparatie m.b.t. inkomsten en uitgaven van de vereniging.


De kascommissie 2016/2017 bestaat uit de volgende leden:

- Arne de Kruijff

- Wesley Boer

- Samy Sheta (ondersteunend)


Auditor vanuit bestuur:

- Omar Hyati (penningmeester van bestuur)

Contact

Vragen of suggesties? Mail of bel gerust!

Kascommissie

Hoe te bereiken?