Studievereniging BSKA

Click here to edit subtitle

Het bestuur


Functieomschrijvingen bestuur


Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bestuur. Belangrijk is dat je overzicht houdt op taken die moeten worden uitgevoerd en dit bijstuurt waar nodig is. Daarnaast moet je je bestuur enthousiast maken en blijven motiveren om er een jaar lang vol voor te gaan. De voorzitter is het gezicht van de vereniging en staat regelmatig in het punt van belangstelling. Je hebt bijvoorbeeld het voorrecht de ALV voor te zitten en je mag regelmatig speechen tijdens borrels, uitreikingen en vele andere leuke BSKA-activiteiten.


Vicevoorzitter
Als vicevoorzitter ben je de rechterhand van de voorzitter en geef je hem/haar feedback. Je staat de voorzitter bij in zijn/haar taken en houdt zo samen het overzicht op het te voeren beleid. Verder organiseert de vicevoorzitter bestuursuitjes en maakt het open- en sluitrooster.


Secretaris
De secretaris zorgt voor alle in- en uitgaande post. Er komt heel wat post binnen maar er moet ook heel wat verzonden worden. Denk maar eens aan al die mailtjes die jij het afgelopen jaar vanuit BSKA gekregen hebt over de activiteiten, het eten voor de barbecue en het introductieweekend. Daarnaast heeft de secretaris contact met de broertjes- en zusjesverenigingen en is de secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. Wekelijks vergadert het bestuur. De secretaris stelt de vergaderagenda samen en houdt overzicht. De secretaris zorgt dan ook voor de notulen tijdens de bestuursvergaderingen en voor de notulen en stukken van de ALV. Tot slot onderhoudt de secretaris contact met leden en enkele buitenstaande partijen.


Penningmeester
De penningmeester zorgt ervoor dat alle financiĆ«le zaken binnen de vereniging op orde zijn en blijven. Dat betekent dat je aan het begin van het bestuursjaar samen met de rest van het bestuur een begroting opstelt en zorgt dat daar zo goed mogelijk aan gehouden wordt. Verder maak je incasso's van de nieuwe leden en activiteiten. Als je iets gekocht hebt voor de vereniging en je wilt het declareren moet je ook bij de penningmeester zijn. Niet onbelangrijk is dat alle in- en uitgaven netjes bijgehouden worden in een boekhouding waar alle bonnen en afschriften in terug te vinden zijn. Daarnaast is het ook zaak dat de rekeningen van alle commissies goed in de gaten gehouden worden. De penningmeester is dus eindverantwoordelijk voor alle rekeningen binnen de studievereniging. Het belangrijkste is dan ook dat de penningmeester goed in de gaten houdt hoeveel er wordt uitgegeven zodat alles zo goed mogelijk volgens begroting verloopt.


Algemeen Bestuurslid Promotie

Het algemeen bestuurslid promotie zorgt ervoor dat de vereniging op de kaart komt te staan. Samen met de andere bestuurders zet hij zich in bij voorlichtingen en promotiemomenten. Daarnaast is het ABL promotie verantwoordelijk voor het bijhouden van de Facebook en het maken van de posters.