Studievereniging BSKA

Click here to edit subtitle

Adviescommissie

Om het huidige bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren, heeft BSKA een adviescommissie opgericht. Deze adviescommissie bestaat uit het bestuur van het voorgaande studiejaar en zal haar best doen om het huidige bestuur te helpen bij onduidelijkheden over de dagelijkse werkzaamheden.

De adviescommissie 2016/2017 bestaat uit de volgende leden v.l.n.r.:
- Rutger van der Veen (voormalig voorzitter)
- Hanna Ton (voormalig vicevoorzitter en ABL promotie)
- Eva Möller (voormalig penningmeester)
- Kirsten Dik (voormalig secretaris)